Poppestein wandeltocht te Bergum

19-11-2005
WSV FLAL (Friese Lange Afstandlopers)
Poppenstein-wandeltocht
Te Burgum
40 km gem.snelheid: 6.2 km/uur
Start: rest De Pleats Schoolstraat 82.
Weer: 2 t/m 7°C
Verslag van tocht 175:
In Burgum hebben we en speciaal plekje voor de auto. We waren dan ook al vroeg op pad omdat de Flal altijd veel wandelaars trek en er in Bergum niet veel plaats is voor te parkeren. Tegen 8 uur komen we aan op ons speciaal plekje en ja hoor geen auto. Het was zelf nog rustig bij de inschrijving.
Op de tafels lagen briefjes met wetenswaardigheden van deze Poppestein tocht. Deze gegevens heb ik zo ook overgenomen voor het verslag van deze tocht .
De Poppestien-tocht is vernoemd naar de bekende platte zwerfkei, die zich in het westelijk deel van Burgum bevindt. Deze kei werd in vroegere tijden als de geboorteplek van de baby’s (poppen) aangeduid voor de kinderen die toen nog niet zo “wijs”waren als tegenwoordig. De Pleats, de start en finish van de wandeltocht, is een boerderij die in 1773 door Hayc Tjalling Haisma werd gebouwd. Zijn zoon, Tjalling Hayes Haisma (1769-1821) was tijdens de napoleontische tijd één van de vier “maires” (schouten) van de gemeente Tietsjerksteradeel. Ook zat hij na die tijd in het zogenaamde grietenijbestuur, dat weer in ere was hersteld.
De familie Haisma lag in de 19e eeuw nogal eens in de clinch met de familie Ferf, de bijna overburen in de Schoolstraat, die op Glinstra State woonden, een markant gebouw dat dateert uit 1855. Tegenwoordig is De Pleats een partycentrum met een gerenommeerd restaurant en cateringbedrijf. Achter op het erf van De Pleats is het openluchttheater, waar de jaarlijkse openluchtspelen worden gehouden. De 40 km vertrekt van De Pleats via een kleine lus langs het Prinses Margrietkanaal naar de Monnikenweg, die tot het eind wordt gevolgd.
Daar wordt de poppestien gepassert. De Poppestien, hoek Prinses Margrietstraat en Hillemaweg. De Poppestien is een grote zwerfkei die in de ijstijd door de morenen (de ijsrand) werd voort geschoven. De brede platte vorm is opvallend. Volgens overlevering werd de kinderen vroeger wijs gemaakt dat daar de poppen (baby’s) vandaan kwamen. Vandaar de naam Poppestien.
Via de laagveenlanderijen ten westen van Suwâld draait de route naar Hurdegaryp. Na de rust volgt de route enige mooie fiets- en wandelpaden in de richting Mounein. We passeren dan het Sluisje bij Slachtedyk. Hier staat een monument (een houten praam) dat het vroegere gebruik van pramen over de brede sloten en wateren in dit deel van Friesland moet voorstellen.
De pramen werden door de schippers voortgetrokken, geboomd of gezeild. Dan gaat het richting natuurgebied Bouwepet. Hier bevind zich het Geologisch monument. In het natuurgebied Bouwepet is door een verwoed amateur geoloog Jan. Jac. Faber een geologisch monument opgericht, bestaande uit allerlei daar gevonden soorten stenen die oorspronkelijk in de ijstijd uit Noorwegen, Zweden en Finland zijn gekomen.
In de Bouwepet liggen nog veel stenen onder de oppervlakte. Het natuurgebied staat bekend om zijn rijke vogelpopulatie. De wandelroutes zijn gemarkeerd door zwerfkeien. Daarna komt het Ottema Wiersma reservaat
Dit naar de voormalige eigenaren genoemde natuur reservaat is ontstaan na veen afgravingen in vroegere eeuwen. Wat overbleef waren plassen, poelen, rietvelden en natte hooilanden. De heren Ottema en Wiersma wilden dit zeldzame natuurgebied bewaren voor het nageslacht. Het is een rijke flora en faunagebied met bijzondere planten, vossen, reeën en diverse soorten roofvogels. De visotter is helaas verdwenen. Bij het informatie- bord is een uitkijktoren over het prachtige natuurgebied. Vandaar komt de route door een stuk van het Bûtenfjild en gaat richting Veenwouden en langs de eeuwenoude Schierstins. De Schierstins in Veenwouden. Dit is een van de oudste bewaard gebleven zogenaamde Steenhuizen die uit de middeleeuwen dateren. Zij boden toentertijd bescherming aan de omwonende boeren tegen roofbenden en belegeraars.
Men ging via een ladder de toren in, die werd opgehaald, waardoor de belagers er niet in konden. De Schierstins dateert uit het begin van de 14e eeuw. Het woord “Schier” herinnert aan de monniken van het klooster dat in de 15e eeuw eigenaar was van de stins, de schiere (grijze) monniken.
Dit woord vinden we ook terug in Schiermonnikoog. Tegenwoordig herbergt de Stins een museum en worden er exposities gehouden. In Veenwouden is weer een rust. Daarna slingert de route door het karakteristieke landschap van de wâlden, bossages, elsensingels, afgewisseld door intieme buurtschappen.
Op verschillende delen van de 25 en 40 km. route loopt u over paden/wegen die ook in het 110 km langeafstandswandelpad “De Friese Woudweg” voorkomen. U kunt dit herkennen aan de stickers in de bekende kleuren geel/blauw voor recreatieve wandelpaden. Via een jong bos van Staatsbosbeheer komen de wandelaars weer in Burgum en de finish in De Pleats. Een prachtige tocht met goed waar de regen niet bij ons neerviel.

Totaal aan niet geregisterde kilometers 8625.
Totaal aan wel geregisterde kilometers 7167.
Totaal 15792.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s