De lindewandeltocht te Wolvega.

Wandeltocht nr 238.
20 oktober 2007 De lindewandeltocht te Wolvega. Organisatie FLAL. Afstand 40 kilometer.
Vandaag de eerste tocht in de 35e wintereserie van de Flal. We besluiten om goed van start te gaan en direct 40 kilmoeter te wandelen. Het is deze morgen zeer koud een temperatuur van 3 graden en dat zal in de loop van de dag nog oplopen tot een graad of 10. Een leuke wandeling met een verrassend eind. Nog wat nadere informatie vanaf de flal site.
De Lindevallei, ook wel Lendevallei genoemd, is een natuurgebied van ongeveer 690 ha. Naast de grote variatie in landschappen, zoals het beekdallandschap, de moerasgebieden en de vele kleine bosjes, heeft vooral het riviertje de Linde (in het Stellingwerfs de Lende) hier een grote rol. Het riviertje de Linde is volgens de overlevering ontstaan bij Tronde, een klein dorpje tussen Nijeberkoop en Elsloo. Echter, de oorsprong ligt iets verderop tussen Oosterwolde en Fochteloo. Na de ruilverkavelingen in de jaren zestig is de oorspronkelijke loop van de Linde verdwenen en werd er een sloot bij Tronde gegraven. Deze werd vervolgens als oorsprong van de Linde beschouwd .Zo’n 120.000 jaar geleden is de Linde ontstaan als een gletsjerrivier. Het was een vrij brede rivier die op sommige plaatsen wel twee kilometer breed kon worden. Door de Linde liep het smeltwater van de gletsjer naar de Zuiderzee, waarmee de Linde tot in de negentiende eeuw een open verbinding had. Ondanks de dijken langs de rivier, kon het water niet altijd tegengehouden worden. Hierdoor is het gebied regelmatig slachtoffer geweest van overstromingen; de wielen in het gebied zijn hier duidelijke sporen van. Het gebied werd echter ook wel met opzet onder water gezet als verdediging. In de Spaanse tijd (16e eeuw) waren de Linde en de Tjonger onderdeel van de Friese Waterlinie. Lange tijd heeft De Linde kronkelend zijn weg gevonden door de Stellingwerven naar de Zuiderzee. Hier kwam vanaf 1922 een eind aan. Er waren veel klachten binnen gekomen dat de schepen, door de verslechterde afwatering en bevaarbaarheid, Noordwolde niet of nauwelijks konden bereiken. Voor Noordwolde was dit van belang, omdat de schepen zorgden voor aanvoer van tenen en stokken voor de stoelenindustrie. In 1922 werd daarom begonnen met de kanalisering van de Linde. Honderden arbeiders hebben toen met de spade in totaal 660.000 kubieke meter grond verzet. In 1926 was de klus geklaard en waren er nieuwe bruggen en sluizen gebouwd. Gelukkig zijn er een aantal meanders bewaard gebleven. Op dit moment vormt de Linde de centrale as waaromheen een prachtig natuurgebied is ontstaan. Tijdens de vervening, waarmee in 1650 is begonnen, zijn er dijken en sluizen gebouwd en zijn de petgaten ontstaan. Deze vormen nog steeds een onderdeel van het landschap. Tegenwoordig is de Lindevallei voor de natuur een waardevol gebied. Het is de broedplaats voor verschillende moerasvogels, zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. Daarnaast komen er diverse bijzondere vlinders en libellen voor. De Lindevallei is in beheer bij het Fryske Gea, de provinciale natuurorganisatie van Friesland. In grote delen laten zij de natuur hun gang gaan. Op enkele plaatsen wordt zomers wel gemaaid, om de grote variatie in planten en insecten te behouden. Ook wordt de waterhuishouding in de gaten gehouden, zodat het gebied niet snel zal verdrogen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s